A la parcel·la 1 d'aquest hort urbà, els agricultors són, com el Juan, persones amb algun tipus de trastorn mental. Per ells, és una manera de distreure's i sentir-se útils. Potenciar les habilitats i l'autonomia de les persones amb malalties psíquiques és uns dels objectius que s'ha marcat l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, que ha estudiat les mancances assistencials d'aquest col·lectiu. Asseguren que la xarxa sociosanitària hauria d'augmentar en 300 les places en llars socials en els propers tres anys, afavorir l'accés dels malalts al món laboral i tenir en compte els cuidadors. Es calcula que a Barcelona reben atenció per malaltia mental greu fins a 6.500 persones, i que el 23% de la població patirà algun tipus de trastorn al llarg de la seva vida. L'episodi més freqüent és la depressió.