El que passa al carrer passa també a les biblioteques. Aquí a la Jaume Fuster, l'emblema de les biblioteques de Barcelona ja no només trobem estudiosos i intel.lectuals, també hi trobem aquestes imatges. Són majoritàriament de nacionalitat espanyola i eslava. El grup no és massa nombrós, 10 entre els 2.100 usuaris que passen cada dia per la Jaume Fuster, però augmenta a l'hivern i no passa desapercebut pels usuaris i pels treballadors. El mal ús dels labavos o les guixetes, que fan servir com a consignes per deixar les seves pertinences, són les conseqüències més evidents d'aquests altres ususaris, un fet estès a la majoria de biblioteques de la ciutat. Aquest fenomen ha requerit la presència d'un vigilant de seguretat als centres. I l'assessorament dels serveis socials, com els educadors de carrer que ja treballen a la mateixa biblioteca.També s'hi ha involucrat el centre assistencial Heura, molt proper a la Jaume Fuster que intenten fer un seguiment d'aquestes persones en risc d'exclusió social.