Els exàmens de nivell no puntuen per a les avaluacions del curs i, potser per això molts alumnes d'aquest institut no se l'han preparat gaire. LAURA BENÍTEZ "No, porque no sabía que había ningún examen ni nada. Bueno, me enteré ayer. A ver si lo voy a suspender." ALEXANDER SEGURA "Estudiar poco y nervioso, no." Avui es posa a prova la comprensió i expressió escrita que tenen els alumnes en llengua castellana. Conèixer amb detall el nivell de cada alumne permetrà al professorat i les famílies saber si han assimilat el temari de l'any passat i avançar amb el nou o no. El Rafael fa vuit anys que treballa en aquest institut, que té un índex d'abandonament escolar del 30%. RAFAEL MOLINA, professor de Llengua Castellana de l'IES Picasso "Jo crec que no ens aportarà res de nou. Com se soluciona? Amb un treball inmens, molt individual, molta atenció a cada alumne. Tot i que portin el mateix llibre, uns fan uns deures, altres uns altres... es treballa cas per cas." MELANIE BAZÁN "Si fueras un buceador y no tuvieras equipo submarino, ¿descenderías más de 90 metros del nivel del mar? No, porque el cuerpo no lo resistiría y provocaría la muerte." SALOUA TAYIBI "He hecho lo que he podido, pero me ha resultado fácil. Lo he respondido todo. Espero que haya aprobado." Ara, el professorat del centre corregirà les proves i enviarà els resultats al Departament d'Educació, que haurà d'analitzar si l'actual programa docent és adequat o necessita reformes.