Amb aquest gest, els veïns han volgut agrair la tasca dels bombers, un dels quals es va deixar la vida en salvar el nen que s’havia ficat en unes instal·lacions de Fecsa-Endesa no ben identificades.