Es tracta d’una proposta del grup de CiU que ha rebut els vots a favor de l’oposició. L’equip de govern, per contra, és partidari d’esperar i presentar el projecte de reforma un cop definit el pla d’usos del Paral·lel.  Entre altres coses, es demana el cobriment del poliesportiu i la construcció d’un de nou, que s’enderroqui l’escenari actual i s’arrangi el terra.