Durant la tarda, els veïns han tallat el trànsit del passeig de Valldaura i s’han reunit enmig de la cruïlla per decidir les accions que portaran a terme per queixar-se que els facin anar fins al CUAP d’Horta en cas d’urgència. Com ja van fer la nir passada, han optat per continaur tancats dins del CAP aquesta nit.

El tancament és especialment simbòlic perque és la primera nit que es deixa d’oferir el servei d’urgència nocturn. Per això, a les vuit del vespre, els veïns, la majoria gent gran, han entrat a la sala d’espera i han tornat a reunir-se en assemblea. Diuen que estan decidits a lluitar tant com faci falta perquè se’ls garanteixi el que ells consideren un dret bàsic.