TONI CAMPOS, Plataforma Sí, Soy Rentable "El sector de les noves tecnologies és un sector molt dinàmic, però que viu una precarietat brutal. És un sector també amb una manca d'ètica a l'hora de fer les coses. La prova la tenim amb aquests acomiadaments."