És l'aigua del riu Besòs. Històricament, una de les més contaminades d'Europa. Ara, la presència d'aus com aquests ànecs coll verd és la clara evidència que la situació ha canviat molt. L'augment del cabal i la construcció de depuradores han ressuscitat el riu. L'indicador que ho confirma és la diversitat d'insectes. MIREIA VILA, biòloga de la Diputació de Barcelona "En el moment que el riu porta tòxics o molta matèria orgànica aquesta diversitat va baixant perquè els organismes més exigents van desapareixent". El diagnòstic que n'han fet la Diputació i la Universitat de Barcelona és positiu. Un 60% dels trams estudiats a les cinc conques de la província tenen una qualitat de l'aigua entre bona i molt bona. Però mentre l'estat de l'aigua va millorant any rere any, no es pot dir el mateix de les riberes. MIREIA VILA "La qualitat de l'aigua és més fàcil que millori perquè és un sistema més dinàmic però les riberes no deixen de ser boscos i tenen un procés més lent de regeneració". Fa 10 anys en aquest tram del riu Besòs situat a Santa Coloma de Gramenet l'estat de l'aigua era pèssim. No hi podia viure ni un sol insecte. Ara mateix, la situació ha millorat considerablement i fins i tot hi poden conviure cinc espècies de peixos. La directiva marc europea pretén que l'any 2015 el 100% dels rius catalans disposin d'una bona qualitat de l'aigua. Si es vol assolir aquest objectiu, però, encara queda molt camí per recórrer.

La directiva europea diu que el 2015 els rius catalans han de tenir unes aigües de bona qualitat. El Besòs, que fa anys encapçalava el rànquing europeu de contaminació, ha reviscut gràcies a l’augment del cabal i la construcció de depuradores.