El nou espai comú del coneixement a l’extrem oest de la Diagonal vol integrar les escoles i facultats de la UPC i de la UB, a més del Parc Científic i dels nous centres de recerca recentment inaugurats, com el de nanoenginyeria. La intenció és fer més fàcil el contacte i la interacció entre totes les intal·lacions ubicades a banda i banda de la Diagonal.