MARINA GELI, consellera de Salut "Estem en un registre mundial perquè quan una persona, adult o nen, necessita un trasplantament de cèl·lules de cordó umbilical o de medul·la i no té un familiar compatible, anem al registre que estem en el món i el portem."

Segons el Departament de Salut, actualment hi ha més de 13.000 unitats de cordó umbilicat emmagatzemades a Catalunya. L’objectiu és que a finals d’aquest mateix any totes les maternitats públiques catalanes ofereixin aquest servei, ja que actualment només en són 29.

La consellera Marina Geli ha aprofitat l’anunci d’aquestes dades per fer també balanç del nombre de trasplantaments de progenitors de cèl·lules de la sang, és a dir, de medul·la òssia, sang perifèrica i de cordó umbilical, que es van fer l’any passat a casa nostra. En total, 395.