Un dels apartats que modificarà més el seu contingut és el de les energies renovables, que obligarà els edificis de més de 3000 m2 a generar part de la seva energia amb plaques fotovoltaiques. La nova ordenança de Medi Ambient també preveu planificar urbanísticament la ciutat posant més èmfasi en els espais verds. IMMA MAYOL, tinent d'alcalde de Medi Ambient "Hem de pensar en els espais verds i no posar-los com a afegit o ornament." Es normalitzaran els controlls de soroll, a què s'haurà de sotmetre qualsevol concert o actuació que es faci a menys de 50 metres d'un edficis habitats. La proposta, que es presenta en el ple, compta amb el consens de tots els agents implicats. L'aspecte de la qualitat de l'aigua potable també inclou reformes importants, que comportaran més rigidesa en els controls. Segons Medi Ambient, el següent pas serà informar la ciutadania i els agents implicats de com s'hauran d'ajustar a tots aquests canvis.