RAQUEL GIL, secretària d'Igualtat i Politiques Socials d'UGT Catalunya "Amb un discurs global d'anar cap a un canvi de model productiu i de tenir unes persones més formades, que precisament aquestes persones que més necessiten aquesta formació se'ls hi tregui les eines... ens fa pensar que qualsevol mesura alternativa no serà millor sinó en unes condicions de qualitat molt pitjors."

Des del sindicat critiquen el fet que s’hagin suprimit les escoles taller, les cases d’ofici i els tallers d’ocupació. Consideren que són instruments bàsics per a la inserció social i laboral de dos dels col·lectius més afectats per la crisi actual. El sindicat assegura que s’està duent a terme una política d’estalvi en què es prima la quantitat enfront de la qualitat.