El síndic va obrir una investigació el gener de 2012 arran de l‘anunci del consistori de revisar els criteris de funcionament de les escoles bressol i de diverses queixes de la comunitat educativa. En la seva ressolució, Ribó considera que algunes de les mesures proposades poden tenir “una clara incidència en la qualitat de l’atenció que reben els infants”. Esmenta, principalment, l’augment del nombre d’infants per grup perquè considera que aquest aspecte condiciona molt directament la qualitat educativa a les llars d’infants.

Ribó també fa referència a les escoles de gestió indirecta -Jaén, Caspolino i Patufets de Navas-. Diu que aquest tipus de centres requereixen mecanismes de control i supervisió per garantir els mateixos estàndards de qualitat.