Irene Rigau "Sembla ser que s'interpreta a favor de que es pugui demanar en qualsevol moment de l'etapa educativa, aquesta atenció individualitzada, entendríem que seria una esquerda en l'aplicació del model i, per això, presentarem un recurs."

La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, ha anunciat que recorreran les quatre sentències del Tribunal Suprior de Justícia de Catalunya per escolaritzar els fills de quatre famílies en castellà. Rigau apunta que s’han d’evitar “esquerdes” en el sistema, però que en cap cas la sentència no qüestiona el model d’immersió lingüística, que segons la consellera sí que conté una interpretació incorrecta de la Llei d’educació de Catalunya (LEC). La LEC ja preveu atenció individualitzada en castellà als alumnes d’entre tres i sis anys, però la sentència obre les portes que aquesta atenció individualitzada també es pugui sol·licitar en les altres etapes de l’ensenyament.

La sentència feta pública aquest dijous s’alinea amb la que va dictar el Tribunal Suprem en el cas d’unes altres tres famílies a les quals, després d’una sèrie de recursos per diferents tribunals, també es va acceptar el dret a una atenció individualitzada en castellà així com a rebre les comunicacions i les circulars de l’escola en castellà.