El Comitè Regional de la CEP a Catalunya acusa Rafael Ribó de llançar “acusacions gratuïtes” per mirar de “justificar la seva memòria anual”.  El sindicat creu que aquesta part de l’informe està redactat “des d’una subjectivitat absoluta, mancat del rigor necessari per a qui no vol la presència del Cos Nacional de Policia a Catalunya”.

El sindicat considera inadmissible que un càrrec públic “utilitzi els funcionaris de policia per atacar políticament una institució com el Cos Nacional de Policia”, i atribueix les acusacions a la seva mala relació amb l’anterior delegat del Govern a Catalunya, Joan Rangel. La Confederació aposta perquè el síndic pugui entrar al centre d’internament de la Zona Franca a inspeccionar-lo, ja que els policies nacionals “no tenen res a amagar”.

Indicis de maltractaments a la Zona Franca

El 27 de desembre passat, el síndic de greuges va presentar el seu informe anual. En el text es recomanava que se solucionés amb urgència la situació del Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca, perquè tenia “indicis suficients” per pensar que en aquest centre es podien estar produint maltractaments. El síndic no ho va poder comprovar perquè la Delegació del Govern a Catalunya no el va deixar entrar a les instal·lacions: “no ho hem pogut comprovar perquè no hi hem pogut entrar, són suposicions a partir dels indicis que ens han arribat, perquè l’autoritat pertinent no s’ha prestat a contrastar-ho”, va dir el síndic.