JOSEP MARIA BABÍ, Arxiu Històric de les Roquetes-Nou Barris "Hola sóc en Josep Maria Babí, de l'Arxiu Històric de les Roquetes-Nou Barris. Parlarem una mica del Parc Central de Nou Barris i especialment d'una olivera que té una certa història. Aquest parc, de fet, va ser promogut com una cosa que deixés constància de l'acció com a regidor del districte pel regidor Antoni Santiburcio, que era natural de Jaén. El parc aquest es va inaugurar totalment l'any 2003, i ell no ho va poder veure perquè va morir el 2001. Llavors aquest parc està compost per diferents bosquets de diferents arbres, però hi destaca un arbre que es troba entre l'antiga masia de Can Carreres, que està pendent de rehabilitació, i un banc que té al costat. Allà hi ha una olivera solitària i aquesta olivera que no té cap denominació ni cap rètol que ens il·lustri del que és, es va fer portar de Jaén i de fet és un memorial pel regidor Antoni Santiburcio".