Els titulars dels habitatges seran les entitats i se n’encarregaran de la gestió.  Les organitzacions els cediran per un any prorrogable. La Fundació Privada Catalana per la Síndrome de Down ha rebut quatre habitatges, l’Associació Catalana d’Integració i Desenvolupament Humà repartirà les claus de sis pisos i se n’han cedit dos més per al Taller Escola Barcelona.

El 7,2% dels barcelonins tenen alguna discapacitat, xifra que representa 115.858 persones. La discapacitat més habitual és la física, que afecta 68.231 persones (59%). La segueixen el tastorn mental (20%), la discapacitat visual (8%), la discapacitat intel·lectual (8%), i l’auditiva (5%).