ordres de protecció

La majoria de trucades que reben en aquest telèfon són per situacions de violència psicològica; el 28% són per violència física; el 5%, per violència econòmica, i  l’1,7% ho fan per denunciar violència sexual. Habitualment és la persona afectada qui fa les trucades, en menor cas ho fan els familiars o amics de la víctima, i en última instància ho fan els professionals. Les dones que més truquen són d’edats compreses entre els 31 i els 40 anys. Després hi trobem el grup dels 41 als 50 anys, que representen el 27%, mentre que el 15% de les denúncies les fan dones d’entre 19 i 30 anys.

El telèfon 900 900 120, que gestiona el govern català, és un primer recurs en què les dones poden trucar de forma anònima i explicar la situació que han viscut. Des d’aquí se les deriva als serveis de la Xarxa d’Intervenció Integral contra la Violència Masclista. Si la situació és extrema s’avisa els serveis d’emergències de la policia i assistència sanitària. Aquest servei és gratuït i funciona les 24 hores durant els 365 dies de l’any.