Segons dades de l’última enquesta d’inserció laboral realitzada per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, els professionals més ben pagats són els enginyers en organització industrial, amb un sou superior als 30.000 euros anuals.

Actualment, a Catalunya només hi ha tres universitats que l’ofereixen i una és a Barcelona, l’Escola Universitària Salesians de Sarrià.

Des de la implantació dels nous graus universitaris, s’ha incrementat molt la demanda de matrícules en aquesta disciplina. Actualment, els Salesians tenen 160 aspirants a enginyers en organització industrial, però la primera promoció, la que va acabar els estudis l’any passat, només estava formada per sis persones.

El 70% d’aquests futurs enginyers, estudiants de quart curs, ja treballen en alguna empresa i destaca el fet que, a diferència d’altres enginyeries, hi ha força demanda d’aquests professionals a bona part de l’estat.

Segons Josep López, cap del Departament d’Organització Industrial dels Salesians, “és una professió molt polivalent i els sous i la demanda ho corroboren”.