L’estudi, que han conduït un grup d’experts de Dinamarca, s’acaba de publicar al British Medical Journal. Resol que no hi ha cap relació entre l’ús del mòbil i l’aparició d’un càncer cerebral o del sistema nerviós central. Entre les 358.403 persones estudiades, s’han produït 10.729 tumors del sistema nerviós central, gairebé el mateix nombre registrat entre els qui no fan ús de la telefonia mòbil. Dels casos detectats, 5.111 es van donar en homes i 5.618 en dones.

Les noves dades confirmen els resultats parcials publicats el 2002, quan s’havien fet 10 anys de seguiment, i posen en dubte l’anunci de l’OMS del mes de maig, quan va dir que inclouria les radiacions dels telèfons mòbils en el llistat d’elements possiblement cancerígens. La inclusió, però, estava pendent d’estudis posteriors.