ROCÍO NÚÑEZ, veïna de la Teixonera "Nos juraban y nos perjuraban que no pasaba nada, hasta que a los catorce días se hundió el Carmel. Y también había que estar muy seguros de la situación. En ese sentido es el miedo que hay, la inseguridad que tenemos. Ahora, ¿qué te queda? Ir pasando día a día y, bueno, tener la confianza de que no va a pasar nada."

Les obres per restablir el sistema de clavegueram no s’aturen, es treballa fins i tot de nit. Això ha provocat les queixes dels veïns, molts dels quals encara tenen por i dubtes per l’estat del terreny en aquesta zona del barri. Els tècnics de l’Ajuntament ja han revisat els primers 18 habitatges d’un total de 43 que ho han demanat.