En només dos mesos Càritas ha tramitat 150 casos d'ajuda a persones que no poden pagar el lloguer o la hipoteca. A través d'un número de telèfon se solucionen els casos més urgents. Aconsellen que es demani ajuda al més aviat possible per poder negociar amb més marge. CARME TRILLA, responsable del servei de mediació per l'habitatge "En bastants casos la veritat és que el diàleg amb els propietaris, si el propietari està content amb el llogater, aconseguim que el lloguer es baixi i que es trobi un lloguer més pròxim a les possibilitats del que pot pagar l'inquilí." Un cas similar el trobem a l'oficina del deute o Ofideute, el 2010 havien ajudat 200 famílies amb problemes hipotecaris, aquest 2011 ja en són més de 700. Malgrat l'austeritat actual, des de l'Administració es planteja una altra alternativa. Un pla de xoc que permetria moure els 3.264 pisos de la Generalitat i destinar-los al lloguer social. La mediació amb els bancs també passarà a ser prioritària. CARLES SALA, secretari d'Habitatge i Millora Urbana "Que l'entitat financera, abans d'interposar una execució hipotecària, abans d'interposar una demanda de desnonament, doncs ens deixés a la Generalitat quinze dies, un mes, per mediar entre l'entitat financera i la família." A totes aquestes ajudes cal afegir-hi un canvi d'hàbits. Una nova llei del consum controlarà el crèdit que un ciutadà pot demanar a una entitat financera i evitar així que es tornin a reproduir els problemes d'endeutament actuals.