L'Ebola ha rebrotat amb força a Àfrica. Des del març ja han mort més de 900 persones i només entre el 2 i 4 d'agost van morir 45 persones i es van diagnosticar més de 100 casos. Però què és exactament l'Ebola? FERNANDO SALVADOR, Programa de Salut Internacional de l'ICS Barcelona "L'Ebola és una infecció per un virus que es transmet a través de secrecions com ara sang, orina, saliva, suor... dels malalts que tenen la malaltia.Primer de tot, apareix la febre; després, apareixen dolors musculars a les articulacions i, finalment, les complicacions que poden arribar a la mort, que són les complicacions hemorràgiques". La mortalitat de malaltia és d'entre un 60 i un 90% dels casos i és que encara no hi ha cap tractament definitiu. "Hi ha tractaments que estan en fase experimental, s'han fet proves en animals però no en humans i tampoc no hi ha cap vacuna. Estan en desenvolupament. L'únic que es fa amb els malalts és un tractament de suport amb hidratació, transfusió de sang, control d'alteracions de la coagulació... però res d'específic". Els metges que han estat sobre el terreny descriuen les precaucions extremes que s'han de prendre per atendre els malalts. MIRIAM ALIÁ, metges sense fronteres "Un mono imprermeable, llevas cubierta la cabeza, gafas, doble mascarilla, doble guante, botas...Y esto hace que los equipos tienen que ser muy grandes porque el tiempo que estás dentro del centro es de máximo, máximo dos horas y tienes que tener equipos rotando contínuamente para atender 24 horas al día a los pacientes. 08.00 No veo que sea momento de pánico". Els metges també asseguren que el risc que el virus entri a Espanya molt baix. El Departament de Salut afirma que està preparat per afrontar l'Ebola des de l'abril i, de fet, l'Hospital Clínic és un dels dos centres de l'estat que disposen dels mitjans per fer-ho.

L’Organització Mundial de la Salut centra els esforços a explicar les característiques d’aquest virus i difondre la informació correcta per evitar el contagi a les zones afectades i l’alarma injustificada a les zones que no ho estan. En aquest sentit, cal puntualitzar que, fins ara, només s’han detectat casos a quatre països africans: Líbia, Sierra Leone, Guinea i Mali.

Què és?

La malaltia del virus d’Ebola és, segons l’OMS, una “malaltia greu” amb una mortalitat “que pot arribar al 90%” en alguns dels brots, que podria tenir l’origen en en els ratpenats frugívors. Actualment no hi ha un tractament específic per a la malaltia, tot i que en alguns casos els pacients es recuperen amb cures intensives amb sèrums intravenosos i rehidratació oral.

Com es transmet?

El virus d’Ebola es transmet pels fluids i les secrecions corporals de les persones infectades, ja sigui sang, orina, excrements, saliva, semen, suor… La infecció es produeix per contacte directe d’aquests fluids amb mucoses o ferides de la persona sana, tot i que també es pot produir una infecció quan aquestes mucoses o ferides entren en contacte amb elements contaminats per aquests fluids, com la roba de llit o agulles. La infecció també es pot produir amb el contacte amb animals malalts o morts de les zones afectades.

Què provoca?

Les persones infectades poden incubar el virus durant un període d’entre dos i 21 dies. Durant aquest període, previ a l’aparició de símptomes, el virus no es pot contagiar. Els primers símptomes acostumen a ser l’aparició sobtada de febre, debilitat intensa, dolors musculars i de coll i mal de cap. Aquests van seguits de vòmits, diarrea, erupcions cutànies, disfunció renal i hepàtica i, en alguns casos, hemorràgies internes i externes. Cal remarcar, però, que la infecció d’Ebola només es pot confirmar amb proves de laboratori, que mostren nivells baixos de leucòcits i plaquetes i nivells alts d’enzims hepàtics.

Què recomana l’OMS?

L’OMS recomana que es restringeixin els viatges a les zones afectades, tot i que recorda que el risc és “ínfim” ja que la transmissió de persona a persona es produeix per contacte directe amb líquids o secrecions. Tot i això, aconsella que les persones que hagin tornat d’aquests viatges busquin atenció mèdica al primer símptoma que tinguin que sigui compatible amb el virus.