JOAN GOMBERS, inspector d'Educació Escola Torrent d'en Melis "La iniciativa neix en el moment en el qual una escola de primària que fa un treball de lectura molt interessant i que, a vegades, no se li dóna suficient publicitat i vàrem creure que era convenient organitzar un acte d'aquest tipus amb el qual els alumnes de segon de primària demostressin als seus pares i tota la comunitat que havien acabat una etapa important del procés d'educació que és el de llegir. Pels pares, significa una acte de molta emoció i al mateix temps també de molta satisfacció per veure que els seus fills, que ells els veuen encara més petits, que, de fet, ho són, perquè tenen set anys, doncs han cobert una etapa, una etapa prou important, que és que són capaços de sortir aquí en públic i manifesten alguna de les habilitats que ells tenen, que és la de saber llegir i entendre el que llegeixen. Aquesta iniciativa és la primera vegada que es fa aquí, a casa nostra. Tenim constància que jornades d'aquest tipus també s'organitzen amb caràcter nacional a algun país d'Amèrica Central com per exemple a Cuba. A Cuba, hi ha un dia anual en el qual tots els nens fan un acte similar d'aquest tipus. Nosaltres pensem que està bé incorporar això a la nostra pràctica quotidiana perquè és una activitat de reconeixement d'una feina ben feta".