El Districte de l’Eixample ha precintat la discoteca del grup Matinée situada a la ronda de Sant Pere, 19-21. Aquest local obre diferents dies de la setmana amb diferents noms. Divendres a la nit, l’havien llogat els promotors de Waa fins a les 6 h. Cap a les tres, molta gent va voler marxar del local i a la sortida s’hi va formar una aglomeració de gent que va acabar alertant la Guàrdia Urbana.

Els agents, avisats pels joves que havien anat a la festa i per alguns dels seus pares que van anar a recollir-los, va trobar una anomalia en la ubicació del servei de guarda-roba, a l’entrada del local, que podia impedir-ne l’evacuació. També van detectar algunes mancances tècniques i administratives en la llicència del local.

Per tot això, la Guàrdia Urbana va decidir desallotjar la discoteca i aixecar un acta per enviar-la al districte de l’Eixample, que avui ha decidit precintar el local perquè no es torni a obrir fins que no s’hi facin les reformes necessàries per solucionar les anomalies detectades. Aquest mateix dissabte hi havia programada una altra festa que, un cop precintat l’espai, no s’hi podrà dur a terme.

Aquest dissabte i durant la setmana vinent, el local només obrirà per lliurar als interessats les pertinences que s’hi van deixar en ser desallotjats de matinada.