Dels vuit números que reparteixen 6.000 euros per dècim, quatre s’han venut parcialment a Barcelona. Ha estat en diferents administracions del Farró, el Clot, el Poble-sec, el Gòtic i l’Esquerra de l’Eixample. Aquesta pluja fina de premis no suma més de mig milió d’euros, però ha fet feliços molts barcelonins en aquesta rifa.

El 11419 ha estat un número que s’ha venut molt repartit: s’ha distribuït per més de 60 punts de venda a tot Espanya, dels quals dos a Barcelona: l’administració La Bruixa de Drap (Balmes, 278) i la del 163 del carrer de la Llacuna, al Clot. Aquest número també s’ha venut a l’administració de loteries del carrer del Progrés de la ciutat veïna de l’Hospitalet i un bar de la Barceloneta, El Racó del Pati, n’ha distribuït 55 dècims que havia anat a comprar a Vic (Sicília, 226).

D’altra banda, una sèrie del 24616 ha caigut a l’Esquerra de l’Eixample, a l’administració del número 80 del carrer de València, cantonada amb Rocafort.

El número 49257 ha repartit una sèrie a Horta, a l’administració del carrer de Lloret de Mar, i una altra a la loteria Valdés de la Rambla, tot un clàssic a l’hora de donar premis d’aquest sorteig.

Pel que fa al 22343, se n’ha venut alguna sèrie a tres administracions de loteria barcelonines: la del carrer de Vilà i Vilà; la del passatge de Manufactures, a Santa Caterina; i la del número 120 del carrer de Pere IV. També se n’ha distribuït una sèrie a l’administració de loteries de la rambla de Sant Joan, de Badalona.

Cinc altres municipis catalans han repartit cinquens premis. Les quantitats més importants, a Vic i Granollers, amb 45 sèries cada un. Les altres localitats afortunades d’aquesta categoria han estat Castelldefels, Castellar del Vallès i Sort. En total, els “quintos” han repartit 480.000 euros a tot Espanya.