Des de fa prop de tres anys en Jordi és soci de Som Energia. No ha hagut de fer canvis respecte de la companyia anterior i paga el mateix, tot i l'aportació inicial de 100 € per ser-ne soci. JORDI ORTIZ, soci de Som Energia "La primera factura que vaig rebre de Som Energia era la primera vegda que estava content de rebre la factura de la llum, perquè sabia que tots els meus diners van a producció elèctrica verda i a més és en un projecte en què jo sóc copartícip." La cooperativa es va crear el 2010 per subministrar energia renovable als socis. La produeixen amb projectes com aquestes plaques fotovoltaiques de Riudarenes. L'energia que generen s'aboca a la xarxa general, però també n'han de comprar perquè la quantitat que proporcionin a la xarxa sigui equivalent a la del consum dels socis. MARC ROSELLÓ, soci i president de Som Energia "Som energia va néixer inicialment per replicar experiències europees de cooperatives d'energia verda, que existeixen des de fa dècades i que han demostrat que són una eina activa per a la ciutadania per promoure el canvi de model energètic que es basi en renovables i amb la participació de la gent." En els darrers 12 mesos el 34% de l'energia elèctrica consumida a l'estat provenia de fonts renovables. Un percentatge que va augmentant tot i les traves, com retallades en subvencions. MARIANO MARZO, catedràtic expert en recursos energètics de la UB "El camí de les renovables és un camí que l'hem de recórrer, torno a insitir amb l'estalvi i l'eficiència. Per tant retardar aquest camí no és una visió encertada de futur." El canvi de model s'observa a Som Energia també amb la participació. Ja no són clients ni usuaris, sinó socis que debaten i decideixen sobre el present i el futur de la cooperativa.

En els darrers 12 mesos el 34% de l’energia elèctrica consumida a l’estat provenia de fonts renovables. En el cas dels socis de Som Energia el percentatge arriba al 100%. Tot i que no és possible subministrar directament des de les fonts de producció a les llars, la cooperativa garanteix que la quantitat total consumida pels socis s’ha comprat a productors de renovables. L’objectiu és avançar cap a un nou model de consum energètic basat en la sostenibilitat i la participació dels consumidors.