El Sevei de Portecció de la Naturalesa (SEPRONA) de la Guàrdia Civil, sota el marc del Conveni Internacional d’Espècies Amenaçades (CITES), ha intervingut fins a 111 peces de marfil d’elefant.

L’operació policial per recuperar aquests articles d’ivori es va dur a terme en dos fases. La primera va portar a la intervenció de 24 peces en una casa de subhasta de la ciutat, amb un preu de sortida de 10.500 euros. La de més valor és una talla religiosa budista, feta d’ullal de mamut. Les peces retingudes han passat a disposició de la Duana de Barcelona, ja que es l’organisme que gestiona les infraccions de contraban.

La segona fase de l’operació policial va permetre inspeccionar una segona casa de subhasta de la ciutat, on es van trobar 87 peces de marfil, amb un preu de sortida de 16.000 euros.

El valor global de totes les peces es calcula que pot ser de 206.000 euros. S’ha detingut l’administrador de la segona sala de subhasta intervinguda per un delicte de contraban.

Les peces d’ivori no tenen les acreditacions del CITES, que permetrien comercialitzar-les. Tampoc no tenen la documentació d’acreditació d’entrada a Espanya ni els justificants de pagament d’aranzels de duanes. Es creu que l’origen de les peces són els països de Botswana, Zimbaue, Namibia i Sud-àfrica.