Els missatges reuneixen consells en italià, rus, alemany, francès, japonès, francès, anglès i castellà, entre altres idiomes. Indiquen, per exemple, que la compra de begudes a la via pública és il·legal i pot comportar un risc per a la salut.

També inclouen consells per actuar en cas de robatori al carrer i en comerços, advertències respecte als jocs d’atzar al carrer com els trilers, i l’avís que és important vigilar les maletes i bosses en zones com els aeroports o les estacions ferroviàries.