MONTSERRAT RIBA, secretària general de Casa Àsia "A Barcelona, de tota la comunitat xinesa, que són uns 50.000 a tot Catalunya, a Barcelona n'hi ha uns 17.400 aproximadament. De totes maneres, no és la comunitat asiàtica més nombrosa a Barcelona. La comunitat asiàtica més nombrosa és la pakistanesa; després, la xinesa, i, després, la filipina. Normalment és la segona generació la que atreu i impulsa la primera generació. Bàsicament, perquè la primera generació ve per obrir-se camí econòmicament. Té unes necessitats bàsiques de subsistència, vénen a treballar, a mantenir part de la seva família que normalment encara queda part d'ella a Xina i, per tant, estan molt centrats en el treball, a poder tirar endavant la família. Un cop les necessitats bàsiques estan cobertes, ja hi ha una segona generació que s'està formant, preparant, i és la que té més temps i es comença a integrar, i després porta també la primera generació en aquesta integració. En general, quan realment ens aproximem a les diferents comunitats, en aquest cas estem parlant de la xinesa, la resposta és molt bona. Sí que estan tancats, o sí que estan dins els seus àmbits, però quan tenen la possibilitat realment d'interrelacionar-se i de fer activitats i conèixer també la nostra cultura de seguida responen. La comunitat xinesa és una comunitat que no és conflictiva. S'arrela bé, és una comunitat pacífica, oberta, amb ganes de col·laborar, és una comunitat en la qual, al revés, fan molts esforços realment per integrar-se."

Montserrat Riba ha reconegut que la comunitat xinesa pot semblar tancada en un principi, “però quan tenen la possibilitat realment d’interrelacionar-se i de fer activitats i conèixer també la nostra cultura de seguida responen”. Riba ho atribueix al fet que les primeres generacions acostumen a tenir com a prioritat la prosperitat econòmica i “tirar endavant la família”. Una vegada assolida una certa estabilitat, les següents generacions, ja formades a Catalunya, “atreuen i impulsen” l’adaptació de la primera.

La secretària general de Casa Àsia ha explicat que la desfilada de l’any nou xinès que se celebra a la ciutat és un exemple de la voluntat d’aquesta comunitat d’integrar-se, perquè hi participen entitats culturals xineses i catalanes.

Montserrat Riba s’ha referit també a les propostes de Casa Àsia per impulsar l’enteniment entre les cultures asiàtiques i la catalana, com la coral o el teatre, i n’ha destacat l’èxit de participació i els resultats positius obtinguts.