Els treballadors estrangers han de garantir una renda mínima de quasi 800 euros per poder renovar el seu premís de residència, el de la parella i un fill. Per cada fill de més s'han d'assegurar 266 euros extres. Això fa que molts es vegin obligats a deixar en la il·legalitat alguns dels fills, perquè no cotitzen prou diners, cosa que comporta molts problemes als nens i nenes pel que fa a l'escolarització i altres activitats en què és imprescindible tenir els papers en regla. CARLES BERTRAN, director del CITE "Estem parlant de la segones generacions, del procés d'integració de moltes famílies i d'afegir molt neguit a moltes famílies que estan residint a casa nostra." Això no només passa amb els infants que no han nascut aquí, perquè si els dos pares són estrangers els fills que neixen aquí no tenen automàticament la nacionalitat espanyola. Passen a ser espanyols només en el cas que no hagin estat reconeguts pel país o països d'origen dels pares. Els casos creixents de nens que de cop passen a no tenir papers pels problemes de renovació és un dels principals punts de denúncia de la memòria del Centre d'Informació per a Treballadors Estrangers de Comissions Obreres. El sindicat demana al Govern espanyol un nou canvi en la llei d'estrangeria. CARLES BERTRAN, director del CITE "Una de les nostres reivindicacions seria, i que plantegem al govern central, que és qui ho pot tirar endavant, seria la necessitat de flexibilitzar els requisits d'accés i de manteniment de la regultaritat administrativa. Sobretot en aquests moments de crisi i d'increment de l'atur i de dificultats de trobar el contracte de treball." La presentació de la memòria del CITE també ha servit per presentar el balanç del primer any de funcionament del Servei de Mobilitat Internacional del sindicat. De les 635 persones que van sol·licitar informació per anar a treballar a l'estranger, una quarta part van ser espanyols, la resta estrangers que volien retornar als països d'origen o bé reemigrar a zones amb millors perspectives econòmiques.

El sindicat ha denunciat aquesta sitaució en la presentació del balanç anual del Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers. Afirmen que com a conseqüència de la reforma de la llei d’estrangeria d’ara fa dos anys s’han endurit els requisits que es demanen als immigrants a l’hora de renovar permisos de residència. Són criteris principalment econòmics, i és que les famíles de tres membres, per exemple, han de garantir una renda mínima de prop de 800 euros, i afegir-hi 266 euros extres per cada fill més. Això obliga moltes famílies a no renovar el permís d’algun membre.

El director del CITE i responsable de migracions del sindicat, Carles Bertran, ha advertit que no es tracta només de famílies vingudes de fora, sinó que també es troben cada cop més parelles que han tingut el fill a l’estranger i que en molts casos no tenen automàticament la nacionalitat espanyola. Per això ha reivindicat al Govern espanyol un canvi en la llei d’estrangeria i que es flexibilitzin els requisits d’accés als permisos de residència. Per exemple, i apel·lant al moment de crisi econòmica, ha proposat que el certificat d’esforç d’integració podria substituir en alguns casos el contracte de treball.

Increment de demanda per anar a treballar a l’estranger

La presentació de la memòria del CITE també ha servit per presentar el balanç del primer any de funcionament del Servei de Mobilitat Internacional del sindicat. Des del centre han detectat un repunt de la demanda per anar a treballar a l’estranger. De les 635 persones que en van sol·licitar informació, una quarta part van ser espanyols, la resta estrangers que volien retornar als països d’origen o bé reemigrar a zones amb millors perspectives econòmiques.