Les proves de la selectivitat comencen dimarts, continuaran dimecres i finalitzaran dijous, amb horari de matí i tarda. Dimarts hi ha els exàmens de llengües catalana i castellana o economia de l’empresa; dimecres, història, filosofia o història de l’art, i dijous, física, geografia o biologia, entre d’altres. A més, 584 estudiants realitzaran la prova d’aptitud personal (PAP) per poder entrar als graus d’educació infantil i primària. Aquesta nova prova ja es va realitzar en la convocatòria de juny. Tot i això, hi ha alumnes que repeteixen la selectivitat, un total de 291 persones es presenten per millorar nota i 190 ho fan per haver suspès en edicions anteriors.