El titular del Jutjat d’Instrucció 1 de Barcelona, amb funcions de control del Centre d’Internament d’Estrangers (CIE) de la Zona Franca, obliga la direcció del centre a comunicar els interns el dia i l’hora que els expulsaran de l’estat amb una antelació d’almenys 24 hores. És la resposta del jutge a la petició que va fer Migra Studium i entra en vigor a partir d’aquest dilluns, 4 de setembre.

La queixa de Migra Studium va rebre el suport de la fiscalia, que considera que d’aquesta manera l’intern podrà “contactar amb les persones que consideri oportunes al país de destinació per facilitar la seva arribada i acomodament”.

Ara bé, quan el fet de comunicar l’ordre pugui provocar comportaments violents o pertorbació de l’ordre o bé la tramitació no es pugui fer en el termini fixat, el centre quedarà exempt de respectar aquest termini. Quan es donin aquests supòsits, en la resolució judicial s’especifica que la direcció del CIE haurà de fer arribar al jutge de control una “comunicació motivada” sobre la causa d’aquest incompliment, que podrà presentar-se després de l’expulsió.

De les 12 a les 24 h

En la reclamació que va presentar Migra Studium, l’entitat sol·licitava un termini mínim de 12 hores. El magistrat, però, finalment ha decidit ampliar-lo a les 24 hores, ja que els jutges de control del CIE de Madrid també van fixar les 12 h i van sorgir dubtes sobre si estaven incloses les hores nocturnes. Per això, el jutjat ha establert les 24 hores “a fi de salvar aquests problemes interpretatius”.

Migra Studium valora positivament la resolució, però recorda que “la situació dels CIE i les condicions d’internament i expulsió estan encara lluny dels estàndards de respecte dels drets humans”. En aquest sentit, remarquen que seguiran “defensant el tancament definitiu del CIE”.