28 tones de material de bastida és el que cal per revestir les dues Torres Venecianes mentre durin les obres. Els treballs consisteixen a reparar les lesions tant interiors com exteriors de les dues construccions bessones. El pas del temps hi ha deixat petjada. De fet, fa sis anys que unes xarxes de protecció en cobreixen els capitells per evitar despreniments. ALBERT CIVIT, gerent adjunt d'Urbanisme d'Hàbitat Urbà "Ens centrarem en les operacions de neteja i restauració de tota de la pedra artificial que és la que està més malmesa, sobretot centrant-nos en les dues cornisses, que són les que estan en pitjor estat." Entre les tasques de restauració, es desmuntaran les instal·lacions obsoletes, com cables i tubs. També serà necessari reomplir forats i reparar esquerdes, molt presents sobretot a la base de les torres. Paral·lelament, s'hi aplicarà un tractament de neteja. Els xiclets i els grafits ho fan necessari. A l'interior, se n'eliminaran els fongs apareguts per la humitat, se'n repararan les escales i elements de fusta, com les finestres. Tot plegat, sense que els treballs comportin cap afectació al trànsit ni al pas de vianants. Les obres tenen un cost de 472.000 euros i està previst que s'allarguin fins a finals de gener. Us ho ha explicat des de la plaça d'Espanya, Patrícia Álvarez.

Els treballs que s’hi faran no preveuen introduir canvis ni en el sistema constructiu ni en l’ús habitual de les edificacions. El que es farà, a banda de la restauració i neteja dels paraments externs i interns, és desmuntar les instal·lacions obsoletes i reparar les lesions que presenten les torres. Pel que fa a la reparació superficial, la intenció és restituir el volum original tant del voladís com de les columnes.

Afectació mínima al trànsit de cotxes

Tot plegat es podrà efectuar amb una mínima afectació al trànsit rodat de l’avinguda de la Reina Maria Cristina. El fet que les torres estiguin situades a banda i banda permet la instal·lació de les bastides amb espai suficient per al pas de vianants. L’únic que quedarà afectat és el trànsit rodat: a banda i banda hi haurà un carril que es tallarà al trànsit mentre durin els treballs.

Patrimoni Arquitectònic de Barcelona

Les dues torres bessones formen part del Patrimoni Arquitectònic de Barcelona. Es van construir el 1928 per a l’Exposició Universal. Obra de l’arquitecte Ramon Raventós i Farrerons, es va inspirar en el campanar de la Catedral de Sant Marc de Venècia. Originàriament l’ús que es va donar a les torres va ser de servei: la torre oest centralitzava els controls per dirigir el joc de llum i aigua de les Fonts de Montjuïc.