Segons informa Càritas, dels casos atesos, el 47% han estat per problemes d’hipoteca i el 53% restant, per dificultats pels problemes relacionats amb el lloguer. Respecte als desnonaments per impagament de lloguer, l’entitat alerta de la problemàtica sorgida arran de la modificació de la Llei d’arrendaments urbans, que possibilita la reducció dels contractes a dos anys i que agilitza els processos de llançament en cas d’impagament del lloguer.

En l’últim mig any Càritas ha atès el mateix nombre de casos que durant el primer any sencer de funcionament del servei.