Les escoles públiques i concertades de Barcelona incorporaran aquest curs la reserva de places per a nens amb  necessitats educatives específiques, sobretot immigrants i nens en situació de vulnerabilitat social. Aquesta iniciativa és nova a la capital catalana, tot i que en cursos anteriors ja s’havia implementat a diversos municipis del territori. En total, la conselleria preveu que es reservin 910 places de P3, -345 en centres públics  i 565 en concertats- i 585 de primer d’ESO, -157 centres públics i  428 a concertats-.

Noves places

En l’etapa d’educació infantil s’han d’escolaritzar els gairebé 85.000 nens nascuts a Catalunya el 2009 i que ara han de començar P3. Pel que fa a l’etapa de primària es preveuen 375 nous grups, i a l’ESO hi haurà 1.830 places noves.

En total, l’oferta de places per al procés de preinscripció ha augmentat en 15.519 respecte al curs passat, i sumen un total de 1.060.028.  A tot Catalunya hi haurà 16 centres nous, malgrat que deu d’aquests estaran ubicats en barracons.

Criteris d’admissió

Els criteris d’admissió dels alumnes són els mateixos que al curs anterior i se seguirà tenint en  compte, entre altres coses, l’escolarització dels germans, la proximitat,  la situació de família nombrosa o monoparental, i si els pares o  tutors han estat escolaritzats al centre escollit com a primera  opció.

El curs 2012-2013 començarà el 12 de setembre per als alumnes de primària, i el dia 13 per als de secundària.