Convocar actes violents a través d'Internet serà delicte. Si més no, aquesta és la intenció del Ministeri de l'Interior, que ho vol considerar com a pertinença a organització criminal. Un canvi legal que suporarà penes més greus. Però aquest no és l'únic canvi legal que està preparant el Govern espanyol. Entrar a la força en un establiment públic o obstaculitzar-ne l'accés es tipificarà com a desordre públic. I a l'hora de quantificar-ne els danys, no només es tindran en compte les destrosses que s'hagin fet dins d'aquests espais. També les despeses que es derivin de la interrupció de qualsevol servei públic, com per exemple, el metro o l'autobús. En el capítol de resistència de l'autoritat, s'hi inclourà oposar-se a l'acció de la policia, ja sigui de forma passiva, és a dir, quedant-se quiet en mig del carrer, com de forma activa. I això inclou també el llançament d'objectes perillosos o les amaneces contra els agents dels Antiavalots. Les penes per aquests delictes seran encara més greus quan es produeixin en mig de manifestacions o concentracions.

El ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, ha assegurat que l’ordre jurídic no té una resposta adequada a fets com els que es van viure a Barcelona durant la vaga general. El nou Codi Penal vol perseguir penalment aquelles persones que es concertin prèviament per provocar aldarulls de manera coordinada o atacs contra les forces de seguretat i el mobiliari urbà.

Els ministeris de l’Interior i de Justícia es plantegen castigar amb una pena mínima de dos anys les conductes delictives, de tal manera que el fiscal pugui sol·licitar presó preventiva per als autors. Veient el que ha qualificat com a “espiral de violència amb tècniques de guerrilla urbana”, Fernández Díaz vol que el càstig per a aquests actes s’equipari amb el del terrorisme de carrer.

“Creiem que cal enfortir l’autoritat legítima de qui legítimament té l’exclusivitat de l’ús de la força”, ha assegurat Fernández Díaz. El ministre ha dit que no és assumible que es pugui insultar i atacar els policies sense rebre cap càstig a canvi.