JORDI MARTIN, veí de la plaça de Rovira i Trias "Som a la plaça de Rovira i Trias, una de les places de la part alta de la Vila i centre neuràlgic de tot aquest territori de la part alta del casc antic de la Vila de Gràcia. A la segona part del segle XIX els territoris rurals que tenien aquí tres propietaris dels terrenys, que eren del senyor Torrente, el senyor Rabassa i el senyor Massens, van encarregar a l'arquitecte municipal de la Vila de Gràcia, en aquell moment Antoni Rovira i Trias, la urbanització dels seus terrenys rústics per fer-hi habitatges per acollir tota la gent que venia a treballar com a territori industrial que era Gràcia. Per a la plaça central, per donar-li un nom, van fer-li un homenatge des d'aquell primer moment, que fos el nom de l'arquitecte. Els tres carrers que surten de la plaça a nivell de mar-muntanya tenen el nom de Torrent, de Rabassa i un carrer més enllà, el carrer de Massens i hi ha l'anècdota que les senyores esposes dels propietaris es van queixar, un carrer transversal que hi ha més avall de la plaça porta el nom de carrer de les Tres Senyores. Quan es va urbanitzar la plaça i es va quedar com està ara, va ser quan es va fer el monument al senyor Rovira, que el tenim assegut des de ja fa ben bé 30 anys aquí a la plaça."