Aquestes instal·lacions faciliten la recollida d’aquells residus que no es poden dipositar als contenidors tradicionals, com ara  els petits electrodomèstics, els olis de cuina, la roba o les bombetes. El punt verd de barri de Ciutat Meridiana ha comptat amb el finançament de la Llei de Barris, i és el segon que es posa en marxa al districte, després del de les Roquetes.