El web ‘Compartim els temps!’ posa a l’abast materials de suport per fer activitats i jocs educatius que afavoreixen la coresponsabilitat i promouen comportaments basats en la no discriminació.

Les activitats que s’hi proposen volen donar pautes a les famílies perquè trenquin els estereotips especialment entre els més joves, que sovint reprodueixen els comportaments dels pares. Per això, és molt important educar-los des de la primera infància en un model igualitari.