"Cuando hace frío molesta un poco pero bueno, así aguantamos un poquito y nos cuidamos un poquito más." MARGARITA GÓMEZ "Antes me lo tomaba dentro. Ahora ya no. Ahora bajo, lo cojo salgo y ya está." SERGI REBOLLO "Faig el cafè a la màquina i baixo aquí a fer el cigarro en comptes d'anar al cafè a primera hora."

De moment, d’apagadors de cigarretes només se n’han col·locat alguns al districte de Ciutat Vella. Però en els propers mesos es preveu que les 23.000 papereres que hi ha a la ciutat disposin o bé d’un apagador o bé d’un cendrer.

Paral·lelament, avui mateix s’han començat a distribuir els 65.000 cendrers de butxaca de plàstic. En donen de manera gratuïta a estancs i establiments del Gremi de Restauració.