La Teresa és facilitadora de la salut i s'encarrega de l'acollida al pacient i d'acompanyar-lo quan necessita resoldre problemes mèdics. L'acollida es pot fer en qualsevol espai, però si es requereix un tractament, també tenen consultes. El sistema de salut cooperativista es basa en un model holomèdic, que integra a la medicina científica imperant, altres tècniques terapèutiques, com per exemple la xinesa o la xamànica. SAMUEL CARMONA, dinamitzador del CAPS "El facilitador de la salud es romper con la hegemonia del poder del conocimiento y del saber que tiene el médico. Es mucho más que hacer una atención, es procurar una educación en la salud para conseguir la autogestión. No obstante, dentro de nuestro equipo existen varios médicos, especialistas, psicólogos, infermeras..." El primer centre de salut cooperativista de Catalunya funciona de manera autogestionada. Es manté gràcies a les quotes de les persones que fan hi contribucions periòdiques en funció de les seves possibilitats, ja sigui en euros, en una moneda pròpia, l'eco, o amb hores de treball. Aquest primer CAPS s'ha instal·lat al barri de la Sagrada Família, al centre Aurea Social, que depèn de la Cooperativa Integral Catalana. XAVIER BORRÀS, Comissió Comunicació Cooperativa Integral Catalana "La idea de la cooperativa és de transformació social, des d'abaix, és a dir, des de l'assemblea i el consens, per intentar autogestionar les nostres vides fora de l'Estat i fora del capital." En tres anys la cooperativa ha arribat a la xifra actual de 1.400 socis, que s'han organitzat per autogestionar-se en pràcticament tots els àmbits. La salut n'ha estat el darrer, però també han creat una xarxa educativa a través de múltiples tallers, una oficina d'accés a l'habitatge o fins i tot un hort per autoabastir la cuina.

El Centre d’Autogestió Primària en Salut (CAPS) és un projecte pilot de la Cooperativa Integral Catalana, que s’ha ubicat al centre Aurea Social, situat al carrer de Sardenya 263, al barri de la Sagrada Família.

El principal ideòleg i dinamitzador d’aquesta iniciativa pionera és el científic biomèdic Samuel Carmona. Explica que es tracta d’ un canvi de mentalitat respecte del sistema sanitari públic: “apostem per un sistema de salut pública cooperativista davant del model estatal; creiem en la unificació de la medicina i, per tant, sumem al corrent hegemònic altres teràpies complementàries“.

El facilitador de la salut

Aquesta alternativa al sistema sanitari públic s’organitza amb de la figura del facilitador de la salut, un agent de canvi que s’encarrega de l’acollida i l’acompanyament als pacients en la resolució dels problemes mèdics. De moment hi ha 35 persones fent aquesta funció i no tots són professionals del sector, ja que per fer aquest servei no cal tenir un títol oficial però sí una formació que es pot adquirir al mateix centre Aurea Social.

A diferència del metge, el facilitador de salut no busca donar un diagnòstic, l’objectiu és donar al pacient les eines i la informació per restablir la seva salut.  El CAPS funciona gràcies a les quotes de les persones que fan hi contribucions periòdiques en funció de les seves possibilitats, ja sigui en euros, en una moneda pròpia, l’eco, o amb hores de treball.

La Cooperativa Integral Catalana

La Cooperativa Integral Catalana es va crear el maig de 2010 i té moltes afinitats amb el moviment del 15-M. L’objectiu és viure al marge del sistema i autogestionar-se. Les decisions es prenen de manera assemblearia i amb consens. Han creat un centre de salut, però també tenen una moneda pròpia, l’eco, i han organitzat una xarxa d’assistència educativa i d’accés a l’habitatge.