Per això, la Campanya ha elaborat una proposta de resolució que s’està negociant amb tots els grups polítics amb representació parlamentària. Demanen un compromís en tres punts:

-El desenvolupament d’una llei pròpia de Drets Sexuals i Reproductius, tal com permet l’Estatut d’Autonomia.

-El desplegament de la Llei de Drets Sexuals i Reproductius i d’Interrupció Voluntària de l’Embaràs tant pel que fa a l’accés als mitjans anticonceptius, a la implementació de l’educació sexual i afectiva i a la interrupció voluntària de l’embaràs.

Blindar les garanties assolides en drets sexuals i reproductius durant la democràcia i, especialment, amb la llei de 2010.

Està previst que hi hagi aquesta resolució aparegui en el marc del debat de política general que té lloc aquesta setmana al Parlament. L’objectiu és reduir el nombre d’avortaments que aquest 2012 han superat els 20.000.

De cara al 28 de setembre, Dia Internacional per la Despenalització de l’Avortament, es convoca una manifestació a les 18 h a la Delegació del Govern per defensar el dret de la dona a decidir sobre el propi cos.

Context

Des que el Partit Popular va entrar al govern, amenaça de derogar la Llei de Salut Sexual i Reproductiva i d’Interrupció Voluntària de l’embaràs aprovada l’any 2010 i que, segons els membres de la campanya, suposa un pas enrere pel que fa els drets sexuals i reproductius de les dones.