Durant la Guerra Civil les dones d'alguns pobles del Pallars van dissenyar aquesta arada. Ho van fer perquè s'havien quedat sense homes, que havien estat reclutats, i sense animals, confiscats per l'exèrcit de tots dos bàndols. Uns veïns de Vallvidrera van conèixer la història i de seguida van començar la recerca per tal de reconstruir-ne una d'igual. VICENÇ FONOLLEDA, veí de Vallvidrera "Més que res era per poder sembrar. Si es pot sembrar ordi, blat i blat de moro, tens la subsistència assegurada." "La diferència que hi ha entre les arades convencionals, és a dir, les tirades per animals, és que eren molt més grans, a vegades, fins i tot de doble fulla, podien aprofundir molt més a l'hora de fer un hort i aleshores, és clar, un cavall té molta força, podia fer molta més feina." L'encarregat de recuperar aquesta eina ha estat l'artesà del ferro Jordi Moreno. I el que ha buscat és que l'arada fos, sobretot, útil. JORDI MORENO, artesà del ferro "Perquè no només fos una peça de museu o per decoració, sinó que es pogués fer servir." "A través de la recerca d'informació, de mides, de tenir una idea més clara de com era la peça i l'equilibri del conjunt, vam arribar a fer-la. Però volíem fer-la tal com es feia abans, o sigui, feta amb ramplons, sense fer servir la soldadura, perquè en aquell temps no existia." La informació per reconstruir-la l'han trobada en fotografies de peces semblants, però sobretot en les històries de persones grans queho havien viscut o bé n'havien sentit a parlar a la família.

En temps de guerra, la població s’havia de reorganitzar i adaptar a un nou context que els era advers i difícil. Això és el que van fer les dones durant la Guerra Civil: els homes van ser reclutats i els animals, confiscats, i elles havien d’aconseguir cultivar la terra si no volien morir de gana. Per això van dissenyar una arada que els permetés llaurar la terra sense animals i amb menys força física. Uns veïns de Vallvidrera es van assabentar d’aquesta història i van investigar per trobar fotografies i dibuixos de l’època que els permetessin refer aquest tipus d’arada.