El Jordi avui no havia de ser un pacient, simplement acompanyava el seu fill que s'havia de sotmetre a una operació, però ha acceptat fer-se un estudi auditiu. Abans de fer-se la prova tenia sospites de dèficit d'audició. Les persones com el Jordi, que ha treballat en el sector de la construcció, o en qualsevol tasca que comporti una exposició perllongada en un ambient sorollós, poden tenir lesions neurosensorials. En el seu cas el dany és irreversible i per tant la solució passa per un audiòfon. En aquests casos es recomana una protecció auditiva mentre la persona està treballant. Però la contaminació acústica no només es produeix en l'àmbit laboral. Cada vegada són més els joves amb problemes d'audició dervitats de la utilització de dispositius electrònics per escoltar música com els MP3. Es calcula que més de 2.000 nens neixen cada any amb algun problema auditiu i més de 2 milions de persones presenten algun grau de sordesa a l'Estat espanyol.