Quan es va construir el Centre d'Estudis Montseny es va fer a una altura superior a la de l'edifici del costat. No es va tenir en compte que en dies de pluja l'aigua es queda estancada a tocar dels fonaments de les vivendes. Els veïns estan preocupats per l'aparició d'unes esquerdes provocades per aquestes humitats. Els veïns miren amb preocupació com mica en mica les esquerdes a la façana del seu edifici es fan més grans. Han observat que les fissures han aparegut des de la construcció del nou Centre d'Estudis Montseny. L'aigua de la pluja es queda estancades a la vora del bloc de pisos provocant que el terreny estigui humit durant dies. JULIO TOMÁS, veí "Nuestro temor es que si se rompen los 'fundamentos' del piso no podemos esperar nada bueno." També han aparegut algunes esquerdes a les parets del pàrquing. A més hi ha diversos punts amb humitat al sostre, tot i que aquests no saben del cert si són provocats per l'acumulació d'aigua. Davant d'aquesta situació els veïns han decidit prendre mesures. MANUEL GARCÍA, veí "Hemos llamado a un arquitecto que ha hecho unas fotos de todos los desperfectos que afectan a la cimentación del bloque y va a hacer un estudio." A més els veïns han creat una comissió que s'encarregarà de seguir aquesta problemàtica que s'allarga en el temps. JORDI DELMONTE, president de l'AV Diagonal Mar "Això és una reivindicació de fa molts anys. Això s'ha quedat estancat perquè des de l'Ajuntament diuen que hi ha uns propietaris que no hi ha forma de negociar amb ells, però amb els anys que han passat hauríem de tenir una solució ja." El tema de moment està aturat, però els veïns esperen que se solucioni aviat perquè el problema no vagi a més.

¤W0 47 ]] C2.5 G 0 [[
*CG innomw BRAIS MARTÍNEZ
00:02
STAND UP: BRAIS MARTÍNEZ
Quan es va construir el Centre dEstudis Montseny es va fer a una altura superior a la de ledifici del costat. No es va tenir en compte que en dies de pluja laigua es queda estancada (aturada) a tocar dels fonaments de les vivendes (habitatges) Els veïns estan preocupats per laparició dunes esquerdes provocades per aquestes humitats.
¤W1 65 ]] C2.5 G 0 [[
*CG insituaw Diagonal Mar
Avinguda Diagonal
00:19
Rètol: Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou, Avinguda Diagonal
Els veïns miren amb preocupació com mica en mica les esquerdes a la façana del seu edifici es fan més grans. Han observat que les fissures han aparegut des de la construcció del nou Centre dEstudis Montseny. Laigua de la pluja es queda estancades a la vora del bloc de pisos provocant que el terreny estigui humit durant dies.
DECLA:
¤W2 49 ]] C2.5 G 0 [[
*CG innom2w JULIO TOMÁS
veí
00:40
JULIO TOMÁS
Veí
(resum decla: nuestro temor es que si se rompen los fundamentos (ja, ja , ja… los fundamentos!!!)del piso no podemos esperar nada bueno)
També han aparegut algunes esquerdes a les parets del pàrquing. A més hi ha diversos punts amb humitat al sostre, tot i que aquests no saben del cert  si són provocats per lacumulació daigua. Davant daquesta situació els veïns han decidit prendre mesures.
DECLA:
¤W3 51 ]] C2.5 G 0 [[
*CG innom2w MANUEL GARCÍA
veí
01:08
MANUEL GARCÍA
Veí
(resum decla: hemos llamado a un arquitecto que ha hecho unas fotos de todos los desperfectos que afectan a la cimentación del bloque y va a hacer un estudio.)
A més els veïns han creat una comissió que sencarregarà de seguir aquesta problemàtica que sallarga en el temps.
DECLA:
¤W4 79 ]] C2.5 G 0 [[
*CG innom2w JORDI DELMONTE
president de l’AV Diagonal Mar
01:28
JORDI DELMONTE
President AVV Diagonal Mar
(resum decla: això és una reivindicació de fa molts anys. Això sha quedat estancat perquè des de lAjuntament diuen que hi ha uns propietaris que no hi ha forma de negociar amb ells, però amb els anys que han passat hauríem de tenir una solució ja)
El tema de moment està aturat, però els veïns esperen que se solucioni aviat perquè el problema no vagi a més.