Un grup de dones convertides a l’islam van crear l’Associació de Dones Musulmanes a Catalunya. Inicialment, celebraven els reunions a una mesquita de Can Batlló i ara els han cedit un local però l’objectiu és aconseguir un espai propi.

L’associació ofereix la possibilitat d’assistir a xerrades i classes per aprendre més sobre la religió que practiquen.