Segons les dades d’energia produïda gràcies al sol i al vent d’aquesta setmana, es podria haver abastit energèticament el 146% d’una llar gràcies a l’energia solar. Això vol dir que no només hauríem estat autosuficients, sinó que hauríem tingut un excedent equivalent a l’energia necessària per abastir mitja llar més.

L’energia solar tèrmica, que permet escalfar aigua calenta gràcies al sol, ens hauria permès  autoabastir-nos del tot, amb un estalvi de 6 m3 de gas natural.

L’energia eòlica produïda durant la darrera setmana ens hauria permès abastir d’electricitat el 94% de llars barcelonines, o el que és el mateix, 646.000 llars.

L’associació Ecoserveis, a través del projecte europeu EnergizAIR, facilita els percentatges d’energia solar fotovoltaica, solar tèrmica i eòlica.