El butlletí d’energies renovables ens ofereix cada setmana la quantitat d’energia que hauríem pogut estalviar si tinguéssim panells solars a casa i es fes ús de tota l’energia eòlica que s’hauria pogut produir als diferents parcs eòlics de Catalunya.

Segons les dades d’energia produïda gràcies al sol i al vent d’aquesta setmana, es podria haver abastit energèticament el 147% d’una llar gràcies a l’energia solar. Això vol dir que no només hauríem estat autosuficients, sinó que hauríem tingut un excedent equivalent gairebé a l’energia necessària per als electrodomèstics grans d’una altra llar.

L’energia solar tèrmica, que permet escalfar aigua calenta gràcies al sol, ens hauria permès gairebé autoabastir-nos del tot, amb un estalvi de gairebé 6 m3 de gas natural.

No ha estat una setmana de gaire vent, però l’energia eòlica produïda durant la darrera setmana ens hauria permès abastir d’electricitat el 89% de llars barcelonines, o el que és el mateix, 611.000 llars.

L’associació Ecoserveis, a través del projecte europeu EnergizAIR, facilita els percentatges d’energia solar fotovoltaica, solar tèrmica i eòlica.