Incrementar el nombre de dones que formen part dels cossos policials és un dels principals objectius de la Xarxa Europea de Dones Policia. Amb el Congrés que aquests dies s'organitza a Barcelona, però, volen fer un pas més i compartir experiències i punts de vista amb persones i entitats alienes als cossos policials. MONTSERRAT PINA, presidenta de la Xarxa Europea de Dones Policia "Establir ponts de diàleg, no veure'ns des del punt de vista de l'organització policial en un cantó i l'organització social i de gènere en un altre." Amb aquest objectiu, han analitzat, per exemple, les dades sobre victimització a la ciutat. Segons la darrera enquesta feta, el percentatge d'homes i dones que diuen que han estat víctimes d'un delicte és força semblant, i se situa per damunt del 20%. La diferència la trobem en el tipus de delictes. Si parlem de fets contra un vehicle, les víctimes principals són els homes. Si, en canvi, ens referim a delictes contra les persones, la majoria de víctimes són dones. JOSEP MARIA LAHOSA, director de Serveis de Prevenció de l'Ajuntament de Barcelona "Els rols socials i els diferents usos que es fa de la ciutat per part dels diferents gèneres, tenen un impacte directe en els índexs de victimització." Entre el públic, les expectatives que tots aquests debats serveixin per millorar la feina del dia a dia són altes. BETSY STANKO, Oficina de Control Policial i Delictes de Londres "Les dones són molt importants per transformar el servei de la policia." MARGARET NUGENY, superintendent de la Policia irlandesa "En aquests seminaris vinculats a la policia aprenem alguna cosa cada dia i ho traslladem als nostres cossos policials." Al llarg de dos dies, es tractaran tot tipus de temes que vinculen dona i seguretat. Temes com la violència masclista, l'ús de l'espai públic o la prevenció de l'assetjament entre els joves.

Entre els convidats al congrés Seguretat i Gènere, hi ha experts en victimització, violència masclista o prevenció de l’assetjament. Tot i que alguns dels ponents són agents de policia, la majoria són experts d’altres àmbits que estan relacionats amb l’actuació policial. Montserrat Pina, que des del més de gener ostenta la presidència de l’European Network of Policewomen, explica que l’objectiu d’aquesta trobada és “establir ponts de diàleg, no veure’ns des del punt de vista de l’organització policial en un cantó i l’organització social i de gènere en un altre“.

Es tracta del primer gran esdeveniment que aquesta xarxa de dones policia organitza a la ciutat des que, el mes de maig, es va decidir instal·lar-ne la seu a la ciutat, al barri del Raval. Abans del congrés, dilluns i dimarts passats, ja es van fer diverses sessions de treball amb les dones que formen part de l’entitat.

La dona com a víctima de delictes

Una de les primeres taules de debat de les jornades s’ha centrat en la percepció de seguretat i l’índex de delictes, unes dades que s’inclouen en l’enquesta de victimització que l’Ajuntament fa cada any. La de 2014 deixa palès que el volum d’homes i dones que diuen que han estat víctimes d’un delicte és força semblant, amb uns percentatges del 21,5 % en el cas dels homes i del 20,2 % en el de les dones.

La diferència s’amplia si s’analitzen per separat els diversos tipus de delictes. Dos exemples: quan es tracta de fets contra un vehicle, les víctimes són sobretot homes (un 8,7 % respecte al 3,7 % de les dones); en els delictes contra les persones, en canvi, les víctimes principals són dones (13,8 % enfront al 10,2 % dels homes). A això, diuen els experts, cal sumar-hi variables com l’edat. El percentatge de victimització, afirmen, és més alt entre les adolescents o les dones d’edat avançada.